DANE A ÚČTOVNÍCTVO
Ing.Šottníková Jozefína

CENNÍK JÚ
PLATNÝ OD 01.01.2008

NEPLAŤTE VIAC AKO MUSÍTE

Myslíte si, že platíte za účtovníctvo veľa? Skúste si porovnať cenu, ktorú platíte teraz a cenu, ktorú by ste mohli platiť u nás. Stačí len ak si otvoríte svoj peňažný alebo účtovný denník, pozriete si, koľko v ňom máte položiek, spočítajte si zamestnancov, autá a prípadne iné veci, ktoré nájdete vo výpočtovej tabuľke a hneď zistíte cenu Vášho účtovníctva u nás. Neváhajte a skúste to!

Živnostníci uplatňujúci paušálne výdavky, či už 60% pri remeselných živnostiach alebo 40% pri ostatných živnostiach majú u nás výhodnú ponuku!

PLATBA ZA POLOŽKU ALEBO SLUŽBU - je výhodnejšia, pretože zaplatíte iba za to, čo aj reálne dostanete. Okrem toho, keď máte do 30 položiek za mesiac, ušetríte, pretože platba sa účtuje za štvrťrok. Pozri akciu. Pri tomto spôsobe si presne viete zrátať, za čo a koľko ste zaplatili.

MESAČNÝ PAUŠÁL - Je nevýhodnejší, pretože paušál sa vždy nastaví podľa počtu Vašich položiek a náročnosti spracovania a vždy to je výhodnejšie pre účtovnú firmu.

VYTLAČIŤ CENNÍK JÚ   

    Oficiálny konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Počet položiek Cena (v Sk) Cena (v Eur)
0 - 30       510,-       16,80-
31 - 50       510,- + (nad 30 položiek 17,00- Sk za každú ďalšiu)        16,80- + (nad 30 položiek 0,56- Eur za každú ďalšiu) 
51 - 100       850,- + (nad 50 položiek 16,50- Sk za každú ďalšiu)        28,00- + (nad 50 položiek 0,55- Eur za každú ďalšiu) 
101 - 200    1 675,- + (nad 100 položiek 16,00- Sk za každú ďalšiu)        55,50- + (nad 100 položiek 0,53- Eur za každú ďalšiu) 
201 - 300    3 275,- + (nad 200 položiek 15,50- Sk za každú ďalšiu)      108,50- + (nad 200 položiek 0,51- Eur za každú ďalšiu) 
301 - 400    4 825,- + (nad 300 položiek 15,00- Sk za každú ďalšiu)      159,50- + (nad 300 položiek 0,50- Eur za každú ďalšiu) 
401 - 500    6 325,- + (nad 400 položiek 14,50- Sk za každú ďalšiu)      209,50- + (nad 400 položiek 0,48- Eur za každú ďalšiu) 
501 a viac    7 775,- + (nad 500 položiek 14,00- Sk za každú ďalšiu)      257,50- + (nad 500 položiek 0,46- Eur za každú ďalšiu) 

Pri platcovi DPH treba pripočítať ku každej položke s DPH 3,- Sk - 0,10- Eur

Účtovná závierka, príprava daňového priznania a daňové priznanie:  1 000,- Sk - 33,19- Eur

Spracovanie daňového priznania k DPH mesačne:  250,- Sk - 8,30- Eur

Spracovanie daňového priznania k DPH štvrťročne:  500,- Sk - 16,60- Eur

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia:  150,- Sk - 4,98- Eur

Evidencia pohľadávok a záväzkov:  zdarma

Evidencia investičného majetku:  30,- Sk (za položku) - 1,00- Eur (za položku)

Evidencia skladového hospodárstva:  5,- Sk (za zápis na karte) - 0,17- Eur (za zápis na karte)

Evidencia jázd mesačne (aj jedno vozidlo):  250,- Sk - 8,30- Eur

Evidencia drobného neinvestičného majetku:  zdarma

Vyúčtovanie pracovnej cesty - tuzemsko:  50,- Sk - 1,66- Eur

Vyúčtovanie pracovnej cesty - zahraničie:  70,- Sk - 2,32- Eur

Vypracovanie zmluvy, dohody alebo iného dokumentu:  70,- Sk - 2,32- Eur

Vystavenie faktúry:  15,- Sk - 0,50- Eur

Vystavenie bankového príkazu na úhradu (za položku) 5,- Sk - 0,17- Eur


MZDY A PERSONALISTIKA

Editovanie údajov nového zamestnanca:  100,- Sk - 3,32- Eur

Spracovanie mzdy jedného zamestnanca:  200,- Sk - 6,64- Eur

Výstupy zo spracovania miezd:

Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca (SP, ZP, evidencia):  200,- Sk - 6,64- Eur

Ročné zúčtovanie dane FO (zamestnanec):  100,- Sk - 3,32- EurNazad Hore Vpred


Živnostenský list zapísaný na Obvodnom úrade v Pezinku
Číslo živnostenského registra: 107-14909
Obchodné meno: Ing. Jozefa Šottníková
IČO: 40048004
DIČ: 1022917038
Miesto podnikania: Jablonec 230, 900 86


Späť Hore Napred