DANE A ÚČTOVNÍCTVO
Ing.Šottníková Jozefína

LEGISLATÍVA

Na tejto stránke nájdete užitočné aktuálne legislatívne informácie a povinnosti pri vašom podnikaní. Pri prejdení myšou nad niektorými tlačítkami sa Vám objaví vrstva, ktorá zostane vidieť na stránke. Nájdete v nej obsah danej témy tlačítka, pričom pri potvrdení podčiarknutého slova stlačením ľavého tlačítka myši sa dostanete na uvedenú tému. Nezabúdajte používať šípky na hornej lište, ktorými sa dostanete dozadu a dopredu k miestam na stráne a stránkach, kadiaľ ste surfovali. Vrstvu zavriete prejdením nad "close" alebo ak s myšou odídete z vrstvy, o chvíľu sa sama zavrie. Stlačením kláves Ctrl+F vyvoláte funkciu hľadanie. Takže keď niečo potrebujete, môžete sa pustiť do hľadania.


Odvody poistného
SZČO Pracovná zmluva
Dohoda

Zdravotné poistenie
Informácie Zdravotné poisťovne
Zákon o zdravotnom poistení Ročné zúčtovanie zdravotného

Sociálne poistenie
Informácie

Dane
Daňové priznanie Daň vyberaná zrážkou
Daňový výdavok Nezdaniteľná čiastka
Daňový bonus Životné minimum
Minimálna mzda Priemerná mzda v hospodárstve SR

Živnostníci
Paušálne výdavky Remeselné živnosti
Archivácia Akcia pre živnostníkov

Zamestnávateľ
Povinnosti Ročné zúčtovanie
Sociálny fond Priemerný zárobok

Zákony
Obchodný zákonník Zákon o účtovníctve
Živnostenský zákon Daň z príjmov
DPH Colný zákon
Cestovné náhrady Minimálna mzda
Zdravotné poistenie Zákonník práce
Sociálne poistenie BOZP

ODVODY POISTNÉHO

SZČO

Tabuľka 1 SZČO povinne nemocensky a dôchodkovo poistené od 1.7.2008
(SZČO s príjmom vyšším ako 3 227 € /97 200 Sk/ v roku 2007)
Verejné zdravotné
poistenie
preddavok - 14% z vymeriavacieho základu určeného z "upraveného" základu
dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2007
(najmenej 14% z 295,50 € - 41,37 €; najviac z 2006,17 € - 280,86 €)
Nemocenské
poistenie
4,4% z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO platí od 1.7.2008
(najmenej 295,50 € - 13 €; najviac z 1003,09 € - 44,10 €)
Dôchodkové poistenie - starobné 9% z vymeriavacieho základu určeného zo
základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ
z roku 2007 - sporiteľ starobného dôch. sporenia

(najmenej z 295,50 € - 26,50 €;
najviac z 2 674,90 € - 240,70 €)
18% z vymeriavacieho
základu určeného zo základu
dane z príjmu v súvislosti so
SZČ z roku 2007 - nesporiteľ
starobného dôch. sporenia


(najmenej z 295,50 € - 53,10 €;
najviac z 2 674,90 € - 481,40 €)
Starobné dôchodkové
sporenie
9% z vymeriavacieho základu určeného zo
základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ
z roku 2007 - sporiteľ starobného dôch.
sporenia


(najmenej z 295,50 € - 26,50 €;
najviac z 2 674,90 € - 240,70 €)
-
Dôchodkové
poistenie - invalidné
6% z vymeriavacieho základu určeného zo základu dane z príjmu
v súvislosti so SZČ z roku 2007
(najmenej z 295,50 € - 17,70 €; najviac z 2 674,90 € - 160,40 €)
Úrazové poistenie Neplatí
Poistenie
v nezamestnanosti
Neplatí
! platí iba, ak sa rozhodne byť dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, a to 2% z ňou určeného vymeriavadieho základu
(najmenej z 295,50 € - 5,90 €; najviac z 2 674,90 € - 53,40 €)
Garančné poistenie Neplatí
Rezervný fond
solidarity
4,75% z vymeriavacieho základu určeného zo základu dane z príjmu
v súvislosti so SZČ z roku 2007
(najmenej z 295,50 € - 14 €; najviac z 2 674,90 € - 127 €)

- "upravený" základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmy z prenájmu, o príjmy zdaňované zrážkovou daňou a o výdavky na poistné zdravotného poistenia

Back

ROZDIELY V PLATENÍ POISTNÝCH ODVODOV PRI INÝCH SZČO

SZČO s priznaným invalidným dôchodkom s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70%, s príjmom vyšším ako 3 227 € /97 200 Sk/ v roku 2007 (povinne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba od 1.7.2008)

Rozdiely: Oproti tabuľke 1
Tabuľka 1   

Back

SZČO s priznaným invalidným dôchodkom s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, s príjmom vyšším ako 3 227 € /97 200 Sk/ v roku 2007 od 1.7.2008

Rozdiely: Oproti tabuľke 1
Tabuľka 1   


Back

SZČO po dovŕšení dôchodkového veku, resp. SZČO, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok s príjmom vyšším ako 3 227 € /97 200 Sk/ v roku 2007 (povinne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba od 1.7.2008)

Rozdiely: Oproti tabuľke 1
Tabuľka 1   


 
Nazad Hore Vpred

 

Tabuľka 2 SZČO s príjmom nie vyšším ako 3 227 € /97 200 Sk/ v roku 2007
Verejné zdravotné
poistenie
preddavok - 14% z vymeriavacieho základu určeného z "upraveného" základu
dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2007
(najmenej 14% z 295,50 € - 41,37 €; najviac z 2006,17 € - 280,86 €)
Nemocenské
poistenie
Neplatí
! platí iba dobrovoľne nemocensky poistená osoba, a to 4,4% z ňou určeného
vymeriavacieho základu
(najmenej 295,50 € - 13 €; najviac z 1003,09 € - 44,10 €)
Dôchodkové poistenie - starobné Neplatí
! platí iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
a to 9% z vymeriavacieho základu individuálne
určeného SZČO - sporiteľom starobného dôch. sporenia

(najmenej z 295,50 € - 26,50 €;
najviac z 2 674,90 € - 240,70 €)
Neplatí
! platí iba dobrovoľne
dôchodkovo poistená osoba,
a to 18% z vymeriavacieho
základu individuálne určeného
SZČO - nesporiteľom
starobného dôch. sporenia


(najmenej z 295,50 € - 53,10 €;
najviac z 2 674,90 € - 481,40 €)
Starobné dôchodkové
sporenie
Neplatí
! platí 9% z vymeriavacieho základu
individuálne určeného SZČO - sporiteľom
starobného dôch. sporenia
 , ak je dobrovoľne
dôchodkovo poistený

(najmenej z 295,50 € - 26,50 €;
najviac z 2 674,90 € - 240,70 €)
-
Dôchodkové
poistenie - invalidné
Neplatí
! platí iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 6% z ňou určeného
vymeriavacieho základu
(najmenej z 295,50 € - 17,70 €; najviac z 2 674,90 € - 160,40 €)
Úrazové poistenie Neplatí
Poistenie
v nezamestnanosti
Neplatí
! platí iba dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, a to 2% z ňou určeného
vymeriavadieho základu
(najmenej z 295,50 € - 5,90 €; najviac z 2 674,90 € - 53,40 €)
Garančné poistenie Neplatí
Rezervný fond
solidarity
Neplatí
! platí iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 4,75% z ňou určeného
vymeriavacieho základu
(najmenej z 295,50 € - 14 €; najviac z 2 674,90 € - 14 €)

- "upravený" základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmy z prenájmu, o príjmy zdaňované zrážkovou daňou a o výdavky na poistné zdravotného poistenia

Back

ROZDIELY V PLATENÍ POISTNÝCH ODVODOV PRI INÝCH SZČO

SZČO - začínajúci podnikateľ

Rozdiely: Rovnaké ako v tabuľke 2, okrem:
Tabuľka 2   

Back


SZČO s priznaným invalidným dôchodkom s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70%, s príjmom nie vyšším ako 3 227 € /97 200 Sk/ v roku 2007

rozdiely: oproti tabuľke 2
Tabuľka 2   

Back


SZČO s priznaným invalidným dôchodkom s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, s príjmom nie vyšším ako 3 227 € /97 200 Sk/ v roku 2007

Rozdiely: Oproti tabuľke 2
Tabuľka 2   

Back


SZČO po dovŕšení dôchodkového veku, resp. SZČO, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok s príjmom nie vyšším ako 3 227 € /97 200 Sk/ v roku 2007

Rozdiely: Oproti tabuľke 2
Tabuľka 2   


 
Nazad Hore Vpred

 

PRACOVNOPRÁVNY VZŤAH NA ZÁKLADE PRACOVNEJ ZMLUVY

Tabuľka 3 Pracovná zmluva
"zamestnávateľ : zamestnanec"
Zamestnávateľ Zamestnanec
Verejné zdravotné
poistenie
preddavky - 10% z príjmu každého
zamestnanca v príslušnom mesiaci

(najmenej z 295,50 € na 1 zamest. - 29,55 €;
najviac z 2006,17 € na 1 zamest. - 200,61 €)
preddavky - 4% z príjmu
v príslušnom mesiaci

(najmenej z 295,50 € - 11,82 €;
najviac z 2006,17 € - 80,24 €)
Nemocenské
poistenie
1,4% z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najmenej z 295,50 € na 1 zamest. - 4,10 €;
najviac z 1003,09 € na 1 zamest. - 14,00 €)
1,4% z vymeriavacieho základu

(najmenej z 295,50 € - 4,10 €;
najviac z 1003,09 € - 14,00 €
Dôchodkové poistenie - starobné 5% z vymeriavacieho základu sporiteľa
starobného dôch. sporenia

(najmenej z 295,50 € na 1 zamest. - 14,70 €;
najviac z 2 674,90 € na 1 zamest. 133,70 €)


resp. 14% z vymeriavacieho základu
nesporiteľa starobného dôch. sporenia

najmenej z 295,50 € na 1 zamest. - 41,37 €;
najviac z 2 674,90 € na 1 zamest. - 374,40 €)
4% z vymeriavacieho základu

(najmenej z 295,50 € - 11,82 €;
najviac z 2 674,90 € - 106,90 €)
Starobné dôchodkové
sporenie
9% z vymeriavacieho základu sporiteľa
starobného dôch. sporenia

najmenej z 295,50 € na 1 zamest. - 26,50 €;
najviac z 2 674,90 € na 1 zamest. - 240,70 €)
Neplatí
Dôchodkové poistenie
- invalidné
3% z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najmenej z 295,50 € na 1 zamest. - 8,80 €;
najviac z 2 674,90 € na 1 zamst. - 160,40 €)
3% z vymeriavacieho základu

(najmenej z 295,50 € - 8,80 €;
najviac z 2 674,90 € - 160,40 €)
Úrazové poistenie 0,8% z vymeriavacieho základu zamestnanca
(neobmedzeného minimálnou či
maximálnou hranicou)
Neplatí
Poistenie
v nezamestnanosti
1% z vymeriavacieho základu

(najmenej z 295,50 € na 1 zamest. - 2,90 €;
najviac z 2 674,90 € na 1 zamst. - 26,70 €)
1% z vymeriavacieho základu

(najmenej z 295,50 € - 2,90 €;
najviac z 2 674,90 € - 26,70 €)
Garančné poistenie 0,25% z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najmenej z 295,50 € na 1 zamest. - 0,70 €;
najviac z 1003,09 € na 1 zamst. - 2,50 €)
Neplatí
Rezervný fond
solidarity
4,75% z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najmenej z 295,50 € na 1 zamest. - 14 €;
najviac z 2 674,90 € na 1 zamst. - 14 €)
Neplatí

Back

ROZDIELY V PLATENÍ POISTNÝCH ODVODOV PRI INÝCH ZAMESTNANCOCH

Pracovná zmluva s kratším pracovným časom (kpč) "zamestnávateľ : zamestnanec"

Rozdiely:
Tabuľka 3   

Back


Pracovná zmluva "zamestnávateľ : zamestnanec" po dovŕšení dôch. veku alebo ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok

Rozdiely:
Tabuľka 3   

Back


Pracovná zmluva "zamestnávateľ : zamestnanec - študent (nezaopatrené dieťa) starší ako 18 rokov"

Platí sa rovnako ako v tabuľke 3.
Tabuľka 3   

Back


Pracovná zmluva "zamestnávateľ : zamestnanec - študent (nezaopatrené dieťa) starší ako 16 rokov a mladší ako 18 rokov"

Rozdiely: Len v minimálnom vymeriavacom základe (MVZ) odvodov, ktorý je 6 075 Sk.
Tabuľka 3   

Back


Pracovná zmluva "zamestnávateľ : zamestnanec - študent (nezaopatrené dieťa) mladší ako 16 rokov"

Rozdiely: Len v minimálnom vymeriavacom základe (MVZ) odvodov, ktorý je 4 050 Sk.
Tabuľka 3   

Back


Pracovná zmluva "zamestnávateľ : zamestnanec s priznaným invalidným dôchodkom s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %"

Rozdiely: Len v minimálnom vymeriavacom základe (MVZ) odvodov, ktorý je 6 075 Sk a vo verejnom zdravotnom poistení.
Tabuľka 3   

Back


Pracovná zmluva "zamestnávateľ : zamestnanec s priznaným invalidným dôchodkom s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %"

Rozdiely: Minimálny vymeriavací základ (MVZ) odvodov je 4 050 Sk.
Tabuľka 3   

Nazad Hore Vpred

 

PRACOVNOPRÁVNY VZŤAH NA ZÁKLADE DOHÔD O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU

Tabuľka 4 Dohoda o vykonaní práce (dovp)
"zamestnávateľ : občan"
Zamestnávateľ Občan
Verejné zdravotné
poistenie
Neplatí Neplatí
(platí preddavky - 14% z príjmu
v príslušnom mesiaci, ak je dobrovoľne
nezamestnaný,

najmenej z 191,07 € - 26,74 €; najviac z 2006,17 € - 280,86 €)
Nemocenské
poistenie
Neplatí Neplatí
Dôchodkové poistenie - starobné Neplatí Neplatí
Starobné dôchodkové
sporenie
Neplatí Neplatí
Dôchodkové poistenie
- invalidné
Neplatí Neplatí
Úrazové poistenie 0,8% z odmeny za vykonanú
prácu na základe dovp
Neplatí
Poistenie
v nezamestnanosti
Neplatí Neplatí
Garančné poistenie 0,25% z vymeriavacieho základu
zamestnanca

(najmenej z odmeny za vykonanú
prácu na základe dovp;
najviac z 1003,09 € na 1 zamst. - 2,50 €)
Neplatí
Rezervný fond
solidarity
Neplatí Neplatí

Back

ROZDIELY V PLATENÍ POISTNÝCH ODVODOV PRI INÝCH DOHODÁROCH

Dohoda o vykonaní práce "zamestnávateľ : starobný dôchodca"

Rozdiely:
Tabuľka 4   

Back


Dohoda o vykonaní práce "zamestnávateľ : poberateľ invalidného dôchodku"

Rozdiely:
Tabuľka 4   

Back


Dohoda o vykonaní práce a dohoda o brigádnickej práci študentov "zamestnávateľ : študent (nezaopatrené dieťa)"

Rozdiely:
Tabuľka 4   

Nazad Hore Vpred

 

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

INFORMÁCIE

Niektoré dôležité informácie o zdravotnom poistení: V sekcii "Tabuľky a výpočty" nájdete všetky tlačivá potrebné na vykonanie hore uvedených povinností.
Back

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Na slovensku je 5 zdravotných poisťovní, Európska zdravotná poisťovňa bola zrušená likvidáciou. Všetký potrebné informácie o nich, vrátane tlačív, ktoré by ste prípadne potrebovali, nájdete na nasledujúcich linkách.

Apollo Vzájomná životná poisťovňa - dôvera Európska zdravotná poisťovňa

Spoločná zdravotná poisťovňa Union Všeobecná zdravotná poisťovňa


KÓDY ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Zdravotná poisťovnňa Kód
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. 21
SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s. 22
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 23
APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s. 24
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 25
Európska zdravotná poisťovňa, a.s. 26
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 27

Nazad Hore Vpred

 

SOCIÁLNE POISTENIE

INFORMÁCIE

Niektoré dôležité informácie o sociálnom poistení
Nazad Hore Vpred

 

DANE A DAŇOVÉ PRIZNANIE

DAŇOVÉ PRIZNANIE

KEDY SA PODÁVA

Podáva sa do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok. Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie. Je to možné využiť napr. v prípade osoby, ktorá má nárok na nezdaniteľnú čiastku na daňovníka (k 1. januáru zdaňovacieho obdobia nie je poberateľom starobného dôchodku), dosahovala príjmy zo závislej činnosti len časť roka a z nich boli odvedené preddavky na daň alebo mala príjmy zdanené zrážkovou daňou (napr. úroky z vkladov alebo zo stavebného sporenia) a v prípade uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti by neplatil žiadnu daň. V tomto prípade mu DÚ zrazenú zrážkovú daň z úrokov alebo zrazenú z príjmu zo závislej činnosti vráti.

Back

PLATENIE PREDDAVKOV NA DAŇ

Fyzické aj právnické osoby musia platiť každý štvrťrok preddaky na daň vtedy, ak ich posledná daňová povinnosť prekročila 50 000 Sk. Preddavkové obdobie je od 1. apríla do 31. marca. Splatné sú do konca každého kalendárneho štvrťroka.
Ak ich posledná daňová povinnosť prekročila sumu 500 000 Sk, musia platiť preddavky mesačne. Splatné sú do konca každého kalendárneho mesiaca.

Back

DAŇ VYBERANÁ ZRÁŽKOU (fyzické osoby)

Vyberá sa:

1. Ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, t.j.:
Pri týchto osobách sa daň vyberá zrážkou (okrem príjmov plynúcich stálej prevádzkarni týchto daňovníkov) z nasledujúcich príjmov:
Back

2. Daň sa vždy vyberá zrážkou, bez ohľadu na to, či ide o daňovníka s obmedzenou alebo neobmedzenou daňovou povinnosťou, z príjmov:
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je v zásade (hrubý) príjem.
Výnimky sú:

1. Z dávok z doplnkového dôchodkového sporenia a z plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku. V týchto prípadoch je plnenie (príjem) znížený o zaplatené vklady alebo poistné.
V prípade preddavkovo uskutočňovaných výplat z poistenia pre prípad dožitia určitého veku podlieha dani vyberanej zrážkou rozdiel medzi zaplateným poistným a vyšším plnením, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom pri výplate z poistenia celkový úhrn súm plnenia presiahne celkový úhrn súm zaplateného poistenia, pričom vybraná daň z predchádzajúcich výplat sa započíta na úhradu celkovej dane; ak ide o dôchodok, rozdelia sa zaplatené vklady alebo poistné na obdobie poberania dôchodku; ak nie je obdobie poberania dôchodku dohodnuté, určí sa ako rozdiel medzi strednou dĺžkou života podľa údajov vyhlasovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vekom daňovníka v čase, keď dôchodok začne po prvý raz poberať

2. Z príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie je príjem znížený o výdavok vo výške ustanoveného percenta pre tento príjem podľa § 6 ods. 10 (40%)
3. Z príjmov zo závislej činnosti do 5000 Sk je príjem znížený o odvody zamestnanca.
4. Z príjmov z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti je príjem znížený o 40 %.


Základ dane a daň sa zaokrúhľujú nadol.

V prípade účtov znejúcich na cudziu menu sa základ dane určí v cudzej mene, a to bez zaokrúhlenia.

Vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť.

Daňovník sa však môže rozhodnúť príjem zdanený zrážkou "dodaniť" v daňovom priznaní.
V takom prípade v daňovom priznaní pripočíta príjmy zdanené zrážkou k ostatným príjmom a daň vypočíta zo všetkých príjmov, vrátane príjmov zdanených zrážkou. Od takto vypočítanej dane si odpočíta daň, vybranú zrážkou, ktorá sa v takomto prípade považuje za preddavok na daň.

Ak suma dane vybranej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, má daňovník nárok na vrátenie daňového preplatku.

Manželia, ktorým plynú príjmy z ich bezpodielového spoluvlastníctva, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, môžu odpočítať pomernú časť zrazenej dane, a to v rovnakom pomere, v akom sa zdaňujú tieto príjmy.

Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka.

Platiteľ dane (napr. zamestnávateľ, ktorý vyplatí zamestnancovi príjem do 5000 Sk) je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Túto skutočnosť je platiteľ dane súčasne povinný oznámiť správcovi dane, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak.

Ak platiteľ dane nevykoná zrážku dane alebo zrazenú daň včas neodvedie alebo nezrazí daň v správnj výške, bude sa od neho vymáhať rovnako ako ním nezaplatená daň.

Back

DAŇOVÝ VÝDAVOK

UPLATNITEĽNÝ DAŇOVÝ VÝDAVOK

Môže byť uznaný len: Daňovými výdavkami nie sú: Fyzické osoby s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti (SZČ) a z prenájmu majú možnosť dvoch spôsobov uplatňovania daňových výdavkov pri zisťovaní základu dane: Právnické osoby vždy uplatňujú preukázateľné daňové výdavky pri zisťovaní základu dane.

Back

AUTOMOBIL

Automobil zahrnutý v obchodnom majetku

Vedie sa evidencia o vozidle ako o obchodnom majetku.
Pri prevádzke vozidla možno uplatňovať výdavky:
Back

Automobil nezahrnutý v obchodnom majetku (vlastný súkromný automobil)

Uplatniteľné výdavky podľa zákona o cestovných náhradách, len ak daňovník využije vozidlo na cestovanie do iného miesta, než je jeho obvyklé miesto podnikania: V sume základnej náhrady sú pritom už zahrnuté všetky prevádzkové výdavky súvisiace s používaním vozidla (poistné, údržba, opravy), s výnimkou:
Základná náhrada v € za každý jeden km jazdy
Platnosť Jednostopé vozidlá a trojkolky Osobné cestné motorové vozidlá
01.01.2009 - doteraz 0,050 0,183
Základná náhrada v Sk za každý jeden km jazdy
Platnosť Jednostopé vozidlá a trojkolky Osobné cestné motorové vozidlá
01.06.2008 - 31.12.2008 1,50 5,50
2004 - 01.06.2008 1,70 6,20

Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvyšuje o 15 %.
Back

Automobil nezahrnutý v obchodnom majetku (prenajatý alebo vypožičaný automobil)

Vozidlo môže byť prenajaté na základe nájomnej zmluvy (§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, § 630 až 637 Obchodného zákonníka) alebo vypožičaný na základe zmluvy o výpožičke (§ 659 až 662 Občianskeho zákonníka). Uplatniteľné výdavky: Nie je možné priamo uplatniť ako daňový výdavok poistné (zákonné, či havarijné). Je to možné obísť tak, že toto poistné, uhrádzané prenajímateľom, resp. vypožičiavateľom, je zahrnuté v cene nájomného, čím sa prejavia v daňových výdavkoch nájomcu,, resp. vypožičiavateľa.

Back

Automobil obstarávaný finančným lízingom

Počas lízingu je vozidlo v prenájme. Napriek tomu sa o lízingu od 1.1.2004 účtuje v rámci účtov dlhodobého hmotného majetku.
Výdavky uplatňované prostredníctvom odpisov:
Priebežné uplatniteľné výdavky: Uplatniteľné výdavky súvisiace s používaním vozidla: Výdavky na spotrebované pohonné látky a ďalšie prevádzkové výdavky možno uplatniť výlučne len na pracovné cesty, t.j. na výkon podnikania, SZČ alebo prenájmu. Pri používaní vozidla aj na súkromné účely sa príslušný pomer uplatnenia, resp. neuplatnenia výdavkov určí na základe evidencie jázd.

Back

DPH

DPH nie je možné uplatniť ako daňový výdavok, avšak len u platiteľov tejto dane. Pri platiteľoch DPH sú pri uplatňovaní tejto dane ako výdavku nasledovné výnimky:
Registračná povinnosť vzniká vtedy, ak daňovník dosiahol za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch obrat 35 000 €. Vtedy musí podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Túto žiadosť musí podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom daňovník dosiahol obrat podľa prvej vety.
Žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj daňovník, ktorý nedosiahol obrat podľa predchádzajúceho odseku.
Ak chcete vedieť kto a kedy platí DPH, pozrite si tieto bližšie informácie.

O zrušenie registrácie sa môže požiadať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal daňovník platiteľom dane. A ďalej, ak jeho obrat za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol sumu 1 500 000 Sk.
V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, na majetok, ktorý nadobudol bez dane a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastíka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku a z ceny zásob ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia.

Zdaňovacím obdobím u daňovníka, ktorý za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 10 000 000 Sk je kalendárny štvrťrok.
Pri obrate viac ako 10 000 000 Sk za predchádzajúci kalendárny rok, alebo pri dobrovoľnom zvolení pri obrate nižšom, je zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Pri dobrovoľnom zvolení túto skutočnosť daňovník oznámi daňovému úradu. Zmena zdaňovacieho obdobia sa môže vykonať od prvého mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka a takto zvolené zdaňovacie obdobie trvá do konca kalendárneho roka.

Podať daňové priznanie a zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť je daňovník povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Back

Daň z motorových vozidiel

Sadzby dane určujú jednotlivé kraje (bratislavský, trnavský kraj). Daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol. Platí sa za zdaňovacie obdobie vopred bez vyrubenia, a to:

Pri vyradení vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu alebo pri dočasnom odobratí evidenčného čísla, prípadne pri oslobodení vozidla od dane, vzniká daňovníkovi na základe písomnej žiadosti správcovi dane nárok na vrátenie pomernej časti dane zaplatenej za príslušné daňové obdobie.

Back

ODPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY

Nezdaniteľná časť základu dane

Rok Výška nezdaniteľnej čiastky
Mesačná v € Ročná v €
2010 335,47 4 025,70
Zmena od 01.03.2009
2009 335,47 4 025,70
2009 286,28 3 435,27
Rok Výška nezdaniteľnej čiastky
Mesačná v Sk Ročná v Sk
2008 8 208 98 496
2007 7 968 95 616
2006 7 568 90 816
2005 7 328 87 936
2004 6 736 80 832
2003 3 230 38 760
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NávratNávrat

Mení sa vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Vypočítava sa zo životného minima:  životné minimum x 22,5 = nezdaniteľná čiastka základu dane.

Od 1.3.2009 nastali v nezdaniteľnej čiastke tieto zmeny:

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE NA DAŇOVNÍKA

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý:
NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE NA MANŽELKU(-LA)

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý: V dokumente "Nezdaniteľné časti základu dane" sa dozviete presné znenie zákona, spolu s ostatnými nezdaniteľnými časťami základu dane.

Zdá sa Vám to zložité? V sekcii výpočty si môžete jednoducho po doplnení Vašich základných údajov vypočítať Váš nárok na "nezdaniteľnú časť" základu dane na daňovníka, poprípade Vašu manželku alebo manžela.

Back

Daňový bonus na dieťa

Rok Výška daňového bonusu
Mesačná v €
Jan-Jún
Celkom
Jan-Jún v €
Mesačná v €
Júl-Dec
Celkom
Júl-Dec v €
Spolu v €
za rok
2009 19,32 115,92 20,00 120,00 235,92
Rok Výška daňového bonusu
Mesačná v Sk
Jan-Jún
Celkom
Jan-Jún v Sk
Mesačná v Sk
Júl-Dec
Celkom
Júl-Dec v Sk
Spolu v Sk
za rok
2008 555 3 330 582 3 492 6 822
2007 540 3 240 555 3 330 6 570
Rok Mesačná v Sk
Jan-Aug
Celkom
Jan-Aug v Sk
Mesačná v Sk
Sept-Dec
Celkom
Sept-Dec v Sk
Spolu
za rok
2006 540 4 320 540 2 160 6 480
2005 400 3 200 450 1 800 5 000
2004 - - 400 1 600 -

Na uplatnenie daňového bonusu je treba splniť nasledovné podmienky:
Mesačný daňový bonus

Zamestnanec má nárok na daňový bonus, ak jeho zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti sú aspoň vo výške polovice platnej mesačnej minimálnej mzdy. Tieto príjmy môžu byť krátené na polovicu u poberateľov invalidných dôchodkov alebo invalidných zamestnancov mladších ako 18 rokov a zamestnancov mladších ako 16 rokov. U mladistvého zamestnanca, staršieho ako 16 rokov je táto suma 75% z uvedeného príjmu. Do úvahy sa berú všetky zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrátane príjmov zo sociálneho fondu a ďalších príjmov, ktoré nie sú mzdou na účely zákonníka práce.


Ročný daňový bonus

Zamestnanec musí mať za rok príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (9 x 7 600 Sk + 3 x 295,50 € / 2 = 46 350 Sk). Príjem môže byť krátený podobne ako bolo uvedené v mesačnom daňovom bonuse. Ak bol zamestnancovi v priebehu roku uplatnený daňový bonus len v niektorých mesiacoch a za rok nedosiahne uvedenú výšku príjmov, ponechá sa mu bonus, ktorý už mal realizovaný. Na plnú ročnú výšku však nárok dodatočne mať nebude.


Daňový bonus pre SZČO

Tiež musia za rok dosiahnuť takúto výšku zdaniteľných príjmov z podnikania a inej SZČ, avšak súčasne musia vykázať aj príslušný čiastkový základ dane (nemôžu byť v strate). U nich sa na invaliditu neprihliada.

Zo základu dane možno ešte odpočítať doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie vo výške 12 000 Sk. Podrobnejšie informácie a podmienky si pozrite v Zákone o Dani z príjmov § 11.

Back

Životné minimum

Rok Výška životného minima k 1. júlu
V €
2009 185,19
Rok Výška životného minima k 1. januáru
V €
2009 178,92
Rok Výška životného minima k 1. júlu
V Sk
2008 5 390
2007 5 130
2006 4 980
2005 4 730
2004 4 580
2003 4 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NávratNávrat


Výška životného minima má vplyv na mnohé oblasti, ktoré sa týkajú nielen sociálnych dávok, príspevkov a dôchodkov, ale okrem iného aj použitia sociálneho fondu a zdaňovania príjmov fyzických osôb.
Back

Minimálna mzda

Rok Výška minimálnej mzdy v EUR
Hodinová v €
od 01. januára
Mesačná v €
od 01. januára
2010 1,768 307,70
2009 1,698  (51,15 Sk) 295,50-  (8 900 Sk)


Rok Výška minimálnej mzdy
Hodinová v Sk
od 01. októbra
Mesačná v Sk
od 01. októbra
Platná
k 01. januáru
2008 46,60 8 100 8 100
2007 46,60 8 100 7 600
2006 43,70 7 600 6 900
2005 39,70 6 900 6 500
2004 37,40 6 500 6 080
2003 35,00 6 080 5 570
2002 32,00 5 570 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NávratNávrat

 
Back

Priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve SR

Rok Výška priemernej mzdy v €
2008 21 782 Sk - 723,03 €
2007 20 146 Sk - 668,72 €
2006 18 761 Sk
2005 17 274 Sk
2004 15 825 Sk
2003 14 365 Sk
2002 13 511 Sk
2001 12 365 Sk
2000 11 430 Sk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NávratNávrat

 

Nazad Hore Vpred

 

ŽIVNOSTNÍCI

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

Na paušálne výdavky majú nárok len fyzické osoby (SZČO), ktoré nie sú platiteľmi DPH alebo sú platiteľmi tejto dane len časť zdaňovacieho obdobia. Výška paušálnych výdavkov je 40 % z príjmov SZČO. Výnimku tvoria živnostníci, ktorí prevádzkujú tieto remeslené živnosti. Títo remeselníci majú nárok na paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov.
V paušálnych výdavkoch sú zahrnuté všetky výdavky živnostníka. To znamená, že ďalšie výdavky si nemôže uplatniť, okrem zaplateného sociálneho a zdravotného poistenia.

V tejto tabuľke nájde živnostník, ktorí si uplatňuje paušálne výdavky výšku príjmov, ktoré môže dosiahnuť tak, aby neplatil daň. V tabuľke sú zohľadnené aj sociálne a zdravotné odvody, ktoré si môže živnostník tiež odpočítať. Údaje sú platné za zdaňovací rok 2009.

Paušálne výdavky vo výške 40% Paušálne výdavky vo výške 60%
Paušálne výdavky
pri možnom príjme
3 072
92 547,10
3 816
114 960,80
Paušálne výdavky
pri možnom príjme
6 912
208 230,90
8 592
258 842,60
Zaplatené zdravotné
poistenie
496,44
14 955,80
496,44
14 955,80
Zaplatené zdravotné
poistenie
496,44
14 955,80
496,44
14 955,80
Zaplatené sociálne
poistenie
0 1 116,90
33 647,70
Zaplatené sociálne
poistenie
0 1 116,90
33 647,70
Nezdaniteľná časť
základu dane
4 025,70
121 278,20
4 025,70
121 278,20
Nezdaniteľná časť
základu dane
4 025,70
121 278,20
4 025,70
121 278,20
Možný príjem 7 680
231 367,70
9 540
287 402
Možný príjem 11 520
347 051,50
14 320
431 404,30
Základ dane 4 111
123 848
4 110
123 817,90
Základ dane 4 111
123 848
4 114
123 938,40
Daň 0 0 Daň 0 0

Váš príjem si môžete ešte zvýšiť vtedy, keď si platíte doplnkové dôchodkové poistenie, a to vo výške najviac 398,33 € 12 000 Sk za rok alebo o daňový bonus na deti alebo tiež o prípadný nárok na nezdaniteľnú čiastku na manželku alebo manžela a takisto budete mať nulovú daň. Jednoducho si to môžete vypočítať len dosadením potrebných údajov do tabuľky na výpočet daňovej povinnosti SZČO.

Back

V tabuľke sú uvedené pravidelné minimálne mesačné poistné odvody, ktoré platí živnostník. Sú splatné do 8. v mesiaci, a sú platené za predchádzajúci mesiac.

Obdobie Zdravotné poistenie Sociálne poistenie Soc. poistenie dobrovoľné
v nezamestnanosti
Jan-Dec 2009 41,37 € (1 246 Sk) 97,80 € (2 946 Sk) 5,90 € (177 Sk)
Jan-Dec 2008 1 134 2 686 162
Okt-Dec 2007 1 064 2 686 162
Jan-Okt 2007 1 064 2 520 152

Back

ARCHIVÁCIA

V júni 2007 rozhodol rezort vnútra, že živnostníci sú definitívne oslobodení od vypracovania registratúrneho plánu a poriadku. V tomto mesiaci totiž vydal zoznam subjektov, ktoré nemajú takéto povinnosti.

Medzi podnikateľov, ktorí nemusia mať registratúrny plán a poriadok patria:
Sporným miestom zostala podmienka, podľa ktorej musia vypracovať registratúrny plán a poriadok aj títo podnikatelia, ak majú záznamy s trvalou hodnotou pre históriu Slovenska. Keďže je ťažko povedať, aké dokumenty tam patria, zostáva to len na podnikateľovi, aby o tom rozhodol.
Podnikatelia však musia naďalej vyraďovať dokumenty len v spolupráci so štátnym archívom. Pri vyraďovaní dokumentov musia archívu zaslať poštou návrh na vyradenie dokumentov a ich zoznam. V návrhu musia podnikatelia vyhlásiť, že ich už nepotrebujú. Ak sa archív do 30 dní neozve, vyradenie je schválené. V opačnom prípade sa postupuje podľa pokynov archívu.
Firmy, ktorých sa vypracovanie registratúrneho plánu a poriadku bude týkať, ich musia zaslať na schválenie štátnemu archívu. Novela zákona neuvádza časový termín, dokedy musia plán zaslať na schválenie. Ak však kontrola zistí, že firma takýto plán a poriadok dlhšie obdobie nemá a ani po upozornení ho nevypracuje, môže ju pokutovať do výšky 100 000,- Sk.

Aký je rozdiel medzi archiváciou a registratúrou? - Archivovanie je uchovávanie dokumentov, ktoré majú výpovednú hodnotu z hľadiska dôležitosti pre dejiny Slovenska. O tom rozhodujú štátne archívy. Registratúra je súbor všetkých dokumentov, ktoré súvisia s činnosťou právnickej alebo fyzickej osoby. Napr. listy medzi obchodnými partnermi, zmluvy, účtovné a daňové doklady. Na evidenciu týchto dokumentov sa musí vypracovať registratúrny poriadok a plán.
Čo musí obsahovať poriadok a plán? - Registratúrny poriadok je popis manipuláčných krokov, podľa ktorých podnikateľ triedi, eviduje, spracúva či ukladá dokumenty súvisiace s podnikaním. Rozsah závisí od veľkosti firmy a zložitosti firmy.
Plán delí dokumenty do konkrétnych skupín. Napr. ekonomická a personálna agenda, kde sú okrem záznamov o zamestnancoch aj odvody či mzdy.
Kto musí vypracovať registratúrny poriadok a plán? - Všetci podnikatelia, ktorí nie sú uvedení v zozname subjektov, ktoré nemusia robiť plán a poriadok, ktorý vydal rezort vnútra.
Musí plán a poriadok schváliť štátny archív? - Áno.

Back

LEHOTY ULOŽENIA DOKUMENTOV PRE ŽIVNOSTNÍKOV

LEHOTY ULOŽENIA DOKUMENTOV
ROKY DOKUMENTY
2 roky vyhľadávanie obchodných príležitosí, správa vozového parku, výber dodávateľov služby, škodové udalosti
3 roky bežná korešpondencia, školenia a inštruktáže, ponuky, ceny, zákazníci, evidencia dochádzky a dovoleniek, dohody o hmotnej zodpovednosti
5 rokov záznamy z pracovných stretnutí a ciest, zmluvy, dokumenty o oprávnení vykonávať podnikateľskú činnosť,, obchodné podmienky nákupov a dodávok, obchodné výsledky, dopyty, výdajky a prevodky, doklady súvisiace s evidenciou majetku vrátane lízingu, colné hlásenia, styk s colnicami, porušenie finančnej a cenovej disciplíny, sklad, telekomunikačná agenda, údržba a opravy, nákup strojov a zariadení, rodinné prídavky a materské príspevky, vyhlásenia k dani zo mzdy, zrážky zo mzdy, podklady k mzdám, pracovná neschopnosť, materská dovolenka a neplatené voľno, stravovanie, BOZP, popisy pracovných činností, dohody o vykonaní práce
10 rokov zmluvy o dodávke energií, faktúry, odvody do fondov, pokladničné doklady a knihy, účtovníctvo, nájomné zmluvy, správa registratúry, výplatné listiny, evidencia o preškolení, nemocenské poistenie
20 rokov mzdové listy
70 rokov osobné spisy zamestnancov

Nazad Hore Vpred

 

ZAMESTNÁVATEĽ

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA PO VZNIKU PRACOVNÉHO POMERU

Tlačivo 1 - Zamestnávateľ doručí osobne alebo doporučenou poštou Sociálnej poisťovni do 8 dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.
Tlačivo 2 - Doručí najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Prípadne zašle faxom alebo mail-om, tak isto najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Je povinný tieto údaje do troch dní na riadne vyplnenom a potvrdenom tlačive predložiť Soc. poisťovni.
Tlačivo 3 - Zasiela sa faxom alebo mail-om v prípade, že sa pracovný pomer uzavrie v popoludňajších hodinách a nestihne sa doručiť Soc. poisťovni Registračný list FO. Do 3 dní od splnenia tejto oznamovacej povinnsti je povinnosť doručiť Soc. poisťovni potvrdenie tejto skutočnosti na Registračnom liste FO.
Tlačivo 4 - Zasiela sa v nasledujúcich dňoch v prípade, ak zamestnanec na druhý deň nenastúpi a oznámi odstúpenie od pracovnej zmluvy. Na túto povinnosť nie je určená zákonná lehota.
Back

Každú zmenu je potrebné nahlásiť do 8 dní. Každá zdrav. poisťovňa má vlastné tlačivá. Tieto si môžete vyhľadať na stránke príslušnej zdravotnej poisťovne.

Tlačivo 5 - Doručí sa do 8 dní po zamestnaní prvého zamestnaca v konkrétnej zdrav. poisťovni. Spolu s týmto tlačivom predloží pracovníkom zdrav. poisťovne aj výpis z Obchodného alebo živnostenského registra. Pri prvom prihlásení obdrží zamestnávateľ číslo zamestnávateľa, čo je IČO a číslo účtu, na ktorý bude odvádzať preddavky.
Tlačivo 6 - Používa sa, ak zamestnanec v priebehu trvania zamestnania chce zmeniť zdrav. poisťovňu.
Tlačivo 7 - Slúži na prihlásenie zamestnanca konkrétneho zamestnávateľa do už vybranej zdrav. poisťovne.
Tlačivo 8 - Používa sa, ak potrebuje zamestnávateľ zmeniť údaje uvedené pri prihlásení v prihláške zamestnávateľa.
Tlačivo 9 - Slúži na mesačné oznámenia zdrav. poisťovni o preddavkoch.

Back

Ak zamestnávateľ nie je v osvedčení o registrácii na daňovom úrade registrovaný ako platiteľ preddavkov na daň z príjmov zo mzdy vyplatenej zamestnancovi, vrátane platenia daňového bonusu, musí navštíviť príslušný daňový úrad a zaregistrovať sa ako platiteľ tohto druhu dane z príjmu buď ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba.

Back
Tlačivo 10 - Pri zamestnávaní viac ako 5 osôb musí byť písomne poverená zodpovedná osoba alebo osoby výkonom dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Týmto tlačivom sa musí písomne doporučenou zásielkou oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov SR najneskôr do 30 dní od poverenia zodpovednej osoby toto poverenie. Je potrebné priložiť výpis z registra trestov tejto osoby nie starší ako 3 mesiace. Zodpovedná osoba môže byť aj účtovníčka z externej firmy, nesmie to byť štatutárny orgán prevádzkovateľa, alebo osoba, ktorá je oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu prevádzkovateľa.
Tlačivo 11 - Registrovať informačný systém je povinnosť, ak tento systém je akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza obsahujúca jeden alebo viac osobných údajov, ktoré sú systematicky spracúvané na potreby dosiahnutia účelu podľa osobitných kritérií a podmienok s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania. Netýka sa mzdových či personálnych systémov. Registrácia sa môže týkať napr. tých zamestnancov, ktorí sú darcami krvi alebo majú nárok na kúpeľnú liečbu.
Výnimku pri registrácii tvoria informačné systémy, ktoré:
Osobitná registrácia sa vzťahuje na informačné systémy, v ktorých sa spracúva: Prihlásiť informačný systém na registráciu je povinný prevádzkovateľ pred začatím spracúvania osobných údajov. Na oznámenie zmien a odhlásenie z registrácie je zákonom stanovená 15 dňová lehota.

Tlačivo 12 - Informačný systém sa odhlasuje vtedy, keď sa skončia spracovávať osobné údaje.
Back

ROČNÉ ZÚČTOVANIE

Kedy žiada zamestnanec o ročné zúčtovanie dane

Zamestnanec požiada o ročné zúčtovanie, ak:
NávratNávrat      Back

Postup zamestnanca pri ročnom zúčtovaní
Back

Spôsob preukazovania nároku na nezdaniteľnú časť na daňovníka a daňový bonus

Nezdaniteľná časť na daňovníka - dôchodca (od 1.1. daného roka alebo ešte skôr): Nezdaniteľná časť na manželku (manžela): Nezdaniteľná časť - príspevky DDS, účelové sporenie a životné poistenie:
Back
Daňový bonus:
Back

Postup zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní
Uvedené nezdaniteľné čiastky znížia základ dane, ak zamestnanec do 15. februára podpíše vyhlásenie, v ktorom uvedie:
*    sumu vlastného príjmu manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak
      v uplynulom roku nepresiahla sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka
**  sumu dôchodku, ak v uplynulom roku nepresiahla sumu nezdaniteľnej časti
      na daňovníka
*** príspevky na DDS, účelové sporenie a životné poistenie a tieto príspevky
      spĺňajú podmienky na uplatnenie týchto nezdaniteľných častí základu dane
Back

Daňový nedoplatok
Back

SOCIÁLNY FOND

TVORBA SOCIÁLNEHO FONDU

Zamestnávateľ, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku

Zdrojmi fondu sú:
Zamestnávateľ, ktorý za predchádzajúci rok dosiahol zisk a splnil všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátnemu rozpočtu, zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, zvýši povinný prídel v rozsahu dohodnutom v kolektívnej zmluve najviac do výšky 1% z úhrnu hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.
Povinný prídel do fondu dohodnutý v kolektívnej zmluve a dobrovoľný prídel do fondu je súčasťou výdavkov (daňovo uznaných nákladov) zamestnávateľa.
Back

Zamestnávateľ, ktorého predmet činnosti nie je zameraný na dosiahnutie zisku

Zdrojmi fondu sú: Zamestnávateľ tvorí sociálny fond v rámci možnosti svojho rozpočtu.

Back

VEDENIE A ZÚČTOVANIE PROSTRIEDKOV FONDU

Zamestnávateľ vedie prostriedky fondu na osobitnom účte. Neznamená to však, že zamestnávateľ musí mať nevyhnutne otvorený samostatný účet v banke.
Do 15 dní po začatí každého mesiaca zamestnávateľ prevádza na osobitný účet fondu preddavky vo výške jednej dvanástiny z predpokladaného povinného prídelu, tj. vo výške jednej dvanástiny z 0,6% z predpokladaného úhrnu hrubých miezd (platov) zamestnancov za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.
Zostatok prostriedkov fondu nevyčerpaný v bežnom roku sa prevádza do nasledujúceho roka.
Zúčtovanie povinného prídelu do fondu vykoná zamestnávateľ do konca februára nasledujúceho roka.
Back

POUŽITIE FONDU

Postup v prípade zamestnávateľa, u ktorého je uzavretá kolektívna zmluva, v kolektívnej zmluve je dohodnutý "dobrovoľný" prídel do sociálneho fondu podľa § 3 ods. 1 písm. b) bodu 1 zákona a v kolektívnej zmluve je dohodnutý rozsah a zásady poskytovania príspevku z fondu.
Zamestnávateľ je povinný použiť prostriedky sociálneho fondu v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve na príspevky zamestnancom:
Príspevky z fondu možno poskytnúť v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve aj:
Back
Postup v prípade zamestnávateľa, u ktorého:
V takýchto prípadoch zamestnávateľ je povinný použiť prostriedky sociálneho fondu na príspevky zamestnancom nasledovne:
Príspevok na dopravu podľa tohto bodu možno zamestnancom poskytnúť len vtedy, ak zamestnávateľ tvorí sociálny fond okrem povinného prídelu aj "dobrovoľným" prídelom.
Príspevok na dopravu podľa tohto bodu možno poskytnúť najviac vo výške dobrovoľného prídelu do sociálneho fondu.
Zamestnanec, ktorému bol takto poskytnutý príspevok na dopravu, je povinný preukázať výšku výdavkov na dopravu do zamestnania a späť. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu o takto poskytovaných príspevkoch na dopravu. Súčasťou tejto evidencie musia byť doklady preukazujúce vynaložené výdavky zamestnancov na dopravu do zamestnania a späť.
Zamestnávateľ nemôže poskytovať príspevky zo sociálneho fondu ako odmenu za prácu zamestnanca. Príspevky zo sociálneho fondu nepodliehajú odvodom, zamestnávateľ i preto nesmie zneužiť toto zvýhodnenie na odmeňovanie zamestnancov.

Back

PRIEMERNÝ MESAČNÝ ČISTÝ ZÁROBOK

Používa sa pri výpočte mzdových nárokov zamestnancov za neodpracovanú dobu z dôvodov presne definovaných zákonníkom práce alebo kolektívnou zmluvou, prípadne pracovnou zmluvou.
Zisťuje sa zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Zisťuje sa vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka.

Priemerný zárobok sa prakticky zisťuje vždy: A to z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca, ktorý sa zisťuje z priemerného mesačného zárobku odpočítaním súm: Pri výpočte priemerného mesačného čistého zárobku sa za mzdu nepovažuje plnenie poskytované v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení zákonníka práce alebo podľa osobitných predpisov, najmä: Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Tento sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.


Príklad výpočtu pravdepodobného zárobku:

Dohodnutá mzda - 10 000 Sk pri 8-hodinovom pracovnom dni. Výpočet vo februári. Pravdepodobný hodinový zárobok sa vypočíta:
8 hod. x 20 prac. dní = 160 hod.
10 000 Sk / 160 hod. = 62,50 Sk/hod
Priemerný mesačný zárobok sa výpočíta ako priemerný hodinový zárobok x priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca.
Výpočet prepočtu priemerného hodinového zárobku na priemerný mesačný zárobok:
Rok = 365,25 dňa
Počet týždňov = 365,25 dňa v roku / 7 dní v týždni = 52,18 týždňov v roku
Počet týždňov v mesiaci = 52,18 / 12 mesiacov v roku = 4,348 týždňa v mesiaci
5-dňový pracovný týždeň = 4,348 x 5 dní = 21,74 dní v mesiaci

Priemerný počet pracovných dní v mesiaci pri 5-dňovom pracovnom týždni je 21,74 dní.

Pri 8-hodinovom pracovnom dni sa priemerný počet prac. dní v mesiaci vynásobí číslom 8 a výsledok je 173,92 hodín v mesiaci.

Nazad Hore Vpred

 

ZÁKONY

MINISTERSTVO FINANCIÍ

Cestovné náhrady
Minimálna mzda

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR


Dôchodkové zabezpečenie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Nazad Hore Vpred


Živnostenský list zapísaný na Obvodnom úrade v Pezinku
Číslo živnostenského registra: 107-14909
Obchodné meno: Ing. Jozefa Šottníková
IČO: 40048004
DIČ: 1022917038
Miesto podnikania: Jablonec 230, 900 86


Späť Hore Napred