DANE A ÚČTOVNÍCTVO
Ing.Šottníková Jozefína

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

EKONOMICKÉ A ÚČTOVNÉ SLUŽBY

Podvojné účtovníctvo vedú podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri.


MZDY A PERSONALISTIKA

Vedieme mzdovú a personálnu agendu v rozsahu:

MZDY

PERSONALISTIKA


 
Nazad Hore Vpred


Živnostenský list zapísaný na Obvodnom úrade v Pezinku
Číslo živnostenského registra: 107-14909
Obchodné meno: Ing. Jozefa Šottníková
IČO: 40048004
DIČ: 1022917038
Miesto podnikania: Jablonec 230, 900 86


Späť Hore Napred