DANE A ÚČTOVNÍCTVO.jpg(26 kb)
Ing.Šottníková Jozefína.jpg(5 kb)

Remeselné živnosti.jpg(6 kb)

Podrobný popis remeselných živností  

REMESELNÉ ŽIVNOSTI PRÍLOHA Č. 1 ZÁKONA Č. 455/1991 ZB. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ, ÚČINNÁ OD 1. JÚLA 2004

Skupina 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov
 1. Zámočníctvo
 2. Nástrojárstvo
 3. Kovoobrábanie
 4. Galvanizácia kovov
 5. Smaltovanie
Skupina 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
 1. Opravy pracovných strojov
 2. Opravy cestných motorových vozidiel
 3. Opravy karosérií
Skupina 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
 1. Výroba a opravy protetických výrobkov
 2. Výroba a opravy ortopedickej obuvi
 3. Hodinárstvo
Skupina 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
 1. Kamenárstvo
Skupina 108 - Výroba potravín a nápojov
 1. Mäsiarstvo a údenárstvo
 2. Výroba piva a sladu
 3. Výroba mliečnych výrobkov
 4. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
Skupina 110 - Výroba kože, kožených výrobkov (vrátane obuvi), výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastických látok
 1. Kožušníctvo
Skupina 111 - Výroba drevárstva, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
 1. Stolárstvo
 2. Zlatníctvo a klenotníctvo
Skupina 112 - Výroba papierenská a polygrafická
 1. Polygrafická výroba
Skupina 113 - Stavebníctvo

  21.   Murárstvo
  22.   Tesárstvo
  23.   Pokrývačstvo
  24.   Klampiarstvo
  25.   Izolatérstvo
  26.   Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  27.   Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  28.   Podlahárstvo
  29.   Plynoinštalatérstvo
  29a  Kachliarstvo

Skupina 114 - Ostatné
 1. Holičstvo a kaderníctvo
 2. Kozmetické služby
 3. Pohostinská činnosť
 4. Čistenie a kontrola komínov
V prípade, ak potrebujete zistiť, čo zahŕňa jednotlivá remeselná živnosť alebo charakteristiku odboru tejto živnosti, otvorte si podrobný popis remeselných živností.
Nazad.gif(1 kb) Hore.gif(1 kb) Vpred.gif(1 kb)


Živnostenský list zapísaný na Obvodnom úrade v Pezinku
Číslo živnostenského registra: 107-14909
Obchodné meno: Ing. Jozefa Šottníková
IČO: 40048004
DIČ: 1022917038
Miesto podnikania: Jablonec 230, 900 86


Späť Hore Napred