DANE A ÚČTOVNÍCTVO
Ing.Šottníková Jozefína

AKCIA PRE ŽIVNOSTNÍKOV

TOP AKCIA

ZVÝHODNENÉ PODMIENKY PRE VÁS

Pripravili sme pre Vás trvalú akciu so zvýhodnenými podmienkami na vedenie účtovníctva, ktorá Vás pri váhaní isto presvedčí o výhodnosti našej ponuky.

DO 30 POLOŽIEK MESAČNE - zúčtovanie platby štvrťročne. To znamená, že napr. pri 20 položkách za mesiac v JÚ nezaplatíte každý mesiac 510,- Sk (3 mesiace = 1 530,- Sk), ale len za súčet zrealizovaných položiek, teda 20 položiek mesačne krát 3 mesiace = 60 položiek. Vaša platba bude len 1 015,- Sk za štvrťrok. Tak ušetríte 515,- Sk, čo robí ročne 2 060 Sk.

EVIDENCIA JÁZD AJ PRE JEDNO VOZIDLO - nemusíte u iných platiť mesačne za vedenie jázd za tri vozidlá, aj keď máte len jedno. U nás zaplatíte iba za vedenie knihy jázd tohto jedného vozidla!

EVIDENCIA POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV - je u nás celkom zadarmo. Neplatíte nič za položku ani percentá z platby za účtovníctvo!

EVIDENCIA DROBNÉHO MAJETKU - je u nás taktiež celkom zadarmo.

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA - Vám vypracujme len za 150 Sk.

ZĽAVA 20% - v prípade vypísania príjmových alebo výdavkových dokladov pri hotovostných operáciach dostanete 20%-nú zľavu z ceny účtovníctva. Týka sa to pokladničných blokov, hotovostného vyplatenia faktúr, hotovostného výberu a vkladu na bankovom účte, výber platobnou kartou a pod.

PLATBA ZA KAŽDÚ POLOŽKU - v prípade, ak si vyberiete platbu za každú položku a službu, je to výhodné pre Vás, lebo zaplatíte iba za to, čo skutočne aj dostanete, na rozdiel od paušálnej platby.

PREBERANIE DOKLADOV - ak máte záujem, účtovné doklady môžeme prevziať v dohodnutom termíne na Vašej prevádzke, prípadne inom dohodnutom mieste. Služba je zadarmo.

Myslíte si, že platíte za účtovníctvo veľa? Skúste si porovnať cenu, ktorú platíte teraz a cenu, ktorú by ste mohli platiť u nás. Stačí len ak si otvoríte svoj peňažný alebo účtovný denník, pozriete si, koľko v ňom máte položiek, spočítajte si zamestnancov, autá a prípadne iné veci, ktoré nájdete vo výpočtovej tabuľke a hneď zistíte cenu Vášho účtovníctva u nás. Neváhajte a skúste to!

Nazad Hore VpredAKCIA PRE ŽIVNOSTNÍKOV

Živnostníkom, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky, či už 60% pri remeselných živnostiach alebo 40% pri ostatných živnostiach (nie sú platcami DPH), ponúkame veľmi dobrú cenu na spracovanie účtovníctva.
Za spracovanie celoročného účtovníctva (pri počte dokladov do 50 kusov) so všetkými potrebnými evidenciami, vypísaním daňového priznania a ročného zúčtovania zdravotného poistenia, zaplatíte len 1 300 Sk.

Tak neváhajte a skontaktujte nás! Potrebné údaje nájdete v sekcii kontakt.
 
Nazad Hore Vpred


Živnostenský list zapísaný na Obvodnom úrade v Pezinku
Číslo živnostenského registra: 107-14909
Obchodné meno: Ing. Jozefa Šottníková
IČO: 40048004
DIČ: 1022917038
Miesto podnikania: Jablonec 230, 900 86


Späť Hore Vpred