DANE A ÚČTOVNÍCTVO
Ing.Šottníková Jozefína

ZAUJÍMAVÉ LINKY

Pripravili sme pre Vás niekoľko zaujímavých stránok, na ktorých nájdete veľa zaujímavých, ale aj užitočných informácií

Slovensky znak Ministerstvá a inštitúcie  - linky na ministerstvá, Úrad vlády SR, Prezident SR, NR SR, Generálna prokuratúra, Kancelária verejného ochrancu práv, Najvyšší kontrolný úrad, Národný inšpektorát práce, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Štatistický úrad a iné inštitúcie v SR.

Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa  - všetky informácia o poisteniach, tlačivách, povinnostiach pri odvodoch do sociálnej poisťovne.

Daňové riaditeľstvo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky  - tento portál každoročne prináša všetky aktuálne informácie potrebné k Vašej orientácii v oblasti daní. Uľahčite si svoje každoročné povinnosti.

Colný úrad Bratislava Colný úrad Bratislava  - pod tento colný úrad patria okresy Bratislava I,II,III,IV,V, Malacky, Pezinok a Senec

Colný úrad Nitra Colný úrad Nitra  - pod tento colný úrad patria okresy Trnava, Nitra, Bánovce nad Bebravou, Galanta, Hlohovec, Partizánske, Piešťany, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce.

JASPI JASPI - WEB  - jednotný automatizovaný systém právnych informácií. Výborná stránka pri hľadaní aktuálnych právnych predpisov, judikatúry, súdnych rozhodnutí, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Slovensky znak Živnostenské podnikanie  - všetko pre živnostníkov: Zákonné lehoty konania, Vzory tlačív, Živnostenský zákon, Zoznam odborov živnostenského podnikania krajských a obvodných úradov SR, Obsahové náplne remeselných živností.

Slovensky znak Živnostenský register  - vyhľadávanie živností v registri.

Slovensky znak Podnikanie právnických osôb  - všetko pre podnikanie právnických osôb: Zákony, Všeobecné pokyny na vypĺňanie tlačív, Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb, Vzory vyplnených tlačív

Slovensky znak Obchodný register  - vyhľadávanie výpisov z obchodného registra.

portal.gov.sk Ústredný portál verejnej správy  - zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Cieľom portálu je tieto informácie (rady, návody, popisy) a služby zintegrovať a pritom prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.

porada.sk porada.sk  - najnovšie informácie z oblasti účtovníctva, práva a podnikania, on-line zákony, komentáre, rady a diskusia k nim.

e-Noviny e-Noviny  - pravidelné informácie z oblastí: Účtovníctvo, Dane, Mzdy, Personalistika, Legislatíva, Medzinárodné účtovné štandardy, Právo, Manažment, Zmluvy, Zákona a iné.

NBS NBS  - všetky informácie o ekonomike, menovej politike, finančných trhoch, bankovom sektore, kurzoch a veľa iného.

Notárska komora SR Notárska komora SR - zahrňuje legislatívu, všeobecné informácie, zoznam notárov, registre záložného práva, osvedčených podpisov, notárskych zápisníc a iné, časopis ARS Notaria.

Univerzálny register Univerzálny register SR  - poskytuje informácie o existencii záväzkov konkrétneho subjektu po lehote splatnosti voči veriteľovi, informácie z Obchodného registra SR, finančné údaje za podnikateľský subjekt, ako aj jeho zatriedenie podľa OKEČ, výročné správy subjektov, informácie zo Strediska cenných papierov, monitoring tlače (od roku 1998), telefonický a faxový kontak. Podklady k týmto zverejňovaným informáciám sú získané a pravidelne aktualizované zo štátnych a dôveryhodných komerčných organizácií a inštitúcií. Prístup k informáciám je sprístupnený ročným poplatkom vo výške 11 900,- Sk.


 
Nazad Hore Vpred


Živnostenský list zapísaný na Obvodnom úrade v Pezinku
Číslo živnostenského registra: 107-14909
Obchodné meno: Ing. Jozefa Šottníková
IČO: 40048004
DIČ: 1022917038
Miesto podnikania: Jablonec 230, 900 86


Späť Hore Napred